RKK

Välkommen till RKK

RKK är ingen förening.
RKK är inget officiellt.
RKK rekommenderas du in i.  Känner du ingen som är med i RKK, så får du ingen inbjudan heller.

På dessa sidor så hittar du de fester som RKK har. Har du lösenordet kan du till och med anmäla dig. Lösenordet finns i den inbjudan som går ut till alla medlemmarna i RKK