RKK – Regler

Dessa finns till för allas trevnad

1.  Respekt för varandra är ledord på RKK.

2. Vid eventuella orosmoment kring andras utlevnad skall Roger, eller av Roger utsedda personer, kontaktas som gör bedömning av läget, inte gäster i övrigt.

3. Vi använder oss av generella stoppord som rött och gult.

4. Överförfriskade människor kommer inte att tillåtas leka på RKK, för allas säkerhet.

5. Lekar som så som wet är inte tillåtet då vi är i mitt hem.

6. Fotografering är strikt förbjudet!

7. Roger bestämmer vem som är välkommen som gäst eller inte.

8. Det som händer på RKK stannar på RKK. Gäller under och efter festen.

9. Leksaker som finns för utlåning är bara att låna.  Privata leksaker rör eller lånar vi inte utan att fråga ägaren.

10. Man har inte sex i chipsskålen, annars är utlevnad och sex fullt tillåtet.

/Roger